Miljö

Vårt mål är att på alla sätt möta de miljökrav som ställs på oss och andra i branschen.

  • Vi försöker undvika långa transporter och väljer därför i möjligaste mån samarbetspartners i närområdet
  • Vi använder oss alltid av leverantörer och entreprenörer som följer lagar och föreskrifter
  • Vi ser till att våra fordon är i miljögodkända och använder miljöklassat bränsle
  • Vi använder inga kemikalier i vår produktion
  • Vi källsorterar
  • Vår råvara som sedan blir vår produkt och andvänds i byggbranchen. Är ett återvinningsbart alternativ och därför ett miljövänligt bra val.
  • Vi använder våra råvaror så effektivt och sparsamt som möjligt för att minska miljöbelastningen
  • Vi är uppmärksamma på energiåtgången och strävar hela tiden efter att minska förbrukningen, vilket är bra både för miljön och ekonomin
  • Ekeryds miljöpolicy enligt PanCert AB Vikesorganisation
olena-sergienko-3BlVILvh9hM-unsplash