Råvara

  • Vi köper in ca 25000 kubikmeter råvara till vår produktion Råvaran kommer från närliggande leverantörer
  • Vi köper allt från Averkningsuppdrag , rotposter till leveransvirke
  • Vi förmedlar o transporterar pallkubb och massaved
  • Vi hjälper till med allt i skogen såsom plantering , markberedning , röjning , gallring samt slutaverkning
  • Vi hjälper även till med att skogscertifiera din fastighet enl PEFC/FSC
  • Nu har vi även egna skogsmaskiner såsom skördare och skotare , med dem utför professionella arbeten till förmånliga priser för skogsägaren
  • Vi köper grantimmer i längderna 3,1m, 3,7m, 4,3m, 4,9m, 5,5m
  • Talltimmer i längderna 3,7m, 4,3m, 4,9m
  • Var längd ska ligga för sig vid bilväg då det mäts in i travat mått på sågplan. Då måste timret vara längdsorterat. Mätning sker av Biometria

Få koll på våra priser

I timmerlistan hittar du våra aktuella priser. Kontakta Leif 070-275 10 21 för att få inlogg till listan.